Regulamin

 

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem: autojar.com.pl  jest Jarosław Sinkiewicz prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą:  Sklep motoryzacyjny "AUTO-JAR" Jarosław Sinkiewicz  z siedzibą Michałów 63A, 98-220 Zduńska Wola, NIP 829-158-11-57 ; REGON: 731590659, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 011149/02 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zduńskiej Woli (zwanym dalej „Sprzedawcą”).

 2. Sklep motoryzacyjny "AUTO-JAR" Jarosław Sinkiewicz  prowadzi również stacjonarną sprzedaż pod adresem: Michałów 63A, 98-220 Zduńska Wola, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00

 3. Klient dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego autojar.com.pl zwany jest „Kupującym”

 

Składanie zamówień i ich realizacja

 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej autojar.com.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 (43)823-27-46. Zamówienia można składać przez całą dobę.

 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć jako dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie autojar.com.pl oferty, oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami.

 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje droga e- mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 4. Płatności za zamówione produkty można dokonać w opcjach: za pobraniem przy odbiorze produktów, przelewem na konto Sprzedawcy, bądź osobiście odbierając przedmiot w siedzibie Sprzedawcy. Dostępne formy płatności i wysyłki oraz ich koszty podane są w opisie produktu w zakładce „Koszt dostawy” oraz w formularzu składania zamówienia.

 5. Podane ceny są cenami brutto.

 6. Do każdego zamówienia zostanie dołączony dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

 7. W przypadku zamówień wysyłanych poza granice RP, akceptowane są jedynie płatności przelewem.

 8. W przypadku gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

 9. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu. W razie jakichkolwiek problemów z dostępnością towaru, Kupujący zostanie o tym poinformowany.

 10. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 11. Kupujący może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając e- mail na adres biuro@autojar.com.pl do momentu, gdy produkt nie zostanie wysłany.

 

Zwroty towarów

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów, klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn,  składając stosowne oświadczenie na piśmie.

 2. Wypełniony formularz wraz z produktem i dowodem zakupu należy wysłać na adres: Sklep motoryzacyjny "AUTO-JAR" Jarosław Sinkiewicz, Michałów 63A, 98-220 Zduńska Wola.

 3. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar w takim stanie, w jakim go zakupił.

 4. Zapłacona przez Kupującego należność zostanie wysłana na podany przez klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na podany adres, po odesłaniu towaru.

 5. Zwrot zakupionego produktu oraz uiszczonej należności powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 6. Brak dołączonego do zwracanego produktu dowodu jego zakupu, lub uszkodzenie produktu skutkować  będzie odmową przyjęcia jego zwrotu.

 7. Kupujący zobowiązany jest do wysłania towaru bez pobrania. Przysyłki odsyłanych towarów wysyłane za pobraniem, nie będą odbierane.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

 2. Wszystkie informacje dotyczące Kupujących w sklepie internetowym autojar.com.pl gromadzone w bazie danych, wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umowy i wysłania zamówienia.

 3. Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym autojar.com.pl  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów określonych w pkt. 2 powyżej, w tym wyraża zgodę na powierzenie możliwości przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest Sklep motoryzacyjny "AUTO-JAR" Jarosław Sinkiewicz innemu podmiotowi trzeciemu na warunkach i zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych.

 4. Kupujący po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany poprzez formularz dostępny po zalogowaniu. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych.